•        Στα αποτελέσματα (ορμονών-βιοχημικών) που είναι εκτός φυσιολογικών τιμών ή δεν έχουν φυσιολογική σχέση μεταξύ τους π.χ χαμηλή ουρία- υψηλή κρεατινίνη ή το αντίστροφο, εκτελούνται και οι δύο εξετάσεις με επανάληψη για διασταύρωση .  (3-6-2013)

  •       Λόγω του περιορισμού εξετάσεων στα παραπεμτικά τον ΕΟΠΥΥ ή ύπαρξης οικονομικής αδυναμίας ,πολλές φορές συνταγογραφούνται  μία εκ των δύο εξετάσεων.πχ ουρία ή κρεατινίνη ,sgot ή sgpt κλπ. Εμείς εκτελούμε δωρεάν την ή τις επιπλέον εξετάσεις όπου θεωρούμε οτι ειναι αναγκαίες για ολοκληρωμένη εικόνα. (9-11-2013)

  •      Στο λιπιδαιμικό έλεγχο στα αποτελέσματα εκτυπώνονται πολλές φορές δύο τιμές LDL . Η υπολογιζόμενη LDL (Calc) και άμεσα προσδιοριζόμενη LDL (Direct). Η παρουσία δύο τιμών καταδεικνύει  απο τη μία τη ποιότητα του calibration του αναλυτή σε ενα αρμονικό λιπιδαιμικό προφίλ  και απο την άλλη την ψευδώς υπολογιζόμενη LDL (Calc) σε περίπτωση μεγάλων αποκλίσεων των επιμέρους τιμών που την υπολογίζουν. (5-5-2014)

  • Η τιμή της εξέτασης CRP προσδιορίζεται ,ποσοτικώς απο τα εργαστήριά μας. (12-11-2017)

  • Από τα μέσα Νοεμβρίου 2018 λειτουργεί το νέο μας εργαστήριο στο Ν .Μυλότοπο Γιαννιτσών. Η εξετάσεις εκτελούνται σε όλα μας εργαστήρια απο  Βιοϊατρικο μηχανικό.

                                         Ωράριο Λειτουργίας  

                                        

           1) Χατζηδημήτριου 4    Δευτ - Παρ. 8:00-14:00    και   17:30-20:30

                                                     εκτος Τετάρτη  Απογευμα

             2) Πλαστήρα 50            Δευτ - Παρ. 7:45-14:45     και   17:00-20:45                                                       Σαβ.     8:00-14:00 

   Νέο   3) Ν.Μυλότοπος             Δευτ - Παρ.  8:00 - 13:30